تماس با ما

سایت نشریه :

http://jcsium.qazvin.ir

پست الکترونیکی:فضای مجازی :

@elmiqazvin

تلفن:

028-33578070 داخلی 105

نمابر:

028-33578074 داخلی 105

آدرس :قزوین،بولوار جمهوری اسلامی ایران،ابتدای خیابان اصفهان،دانشگاه جامع علمی و کابردی مرکز شهرداری قزوین


CAPTCHA Image