درباره نشریه

سم الله الرحمن الرحیم

در راستای جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه­ پردازی و  ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران اسلامی به قطب علمی و فناوری جهان اسلام و توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی و تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام، دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز شهرداری قزوین  به عنوان یکی از  مراکز  آموزشی علمی و کاربردی فعال موسسه مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور  در عرصه  مدیریت شهری، در راستای بومی سازی این عرصه و کاهش خلا و فاصله موجود بین نهادهای علمی و اجرایی در حوزه های مختلف مدیریت شهری اقدام به انتشار فصلنامه علمی_ تخصصی مطالعات جامع در  مدیریت شهری نموده است.