فصلنامه علمی تخصصی مطالعات جامع در مدیریت شهری دارای مجوز از مرکز رسانه های جامع کشور به شماره 145689 مورخ 1398/04/01 می باشد.

شاپا الکترونیکی: ‪ISSN ۲۷۸۳-۲۶۳۵

دسترسی به مقالات این نشریه آزاد است و استفاده از مقالات آن با ذکر منبع بلامانع می‌باشد.

نرم‌افزار مشابه یاب بین‌المللی برای این نشریه وجود دارد.

   مقالات ارسالی تنها در قالب تعیین شده مجله مورد بررسی اولیه قرار می‌ گیرند و در صورت عدم رعایت ساختار مورد نظر، مقالات ارسالی وارد فرایند داوری نخواهد شد، جهت دریافت قالب خام نگارش مقاله  به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید .
 
هزینه ارسال مقاله در این نشریه رایگان بوده و تنها هزینه داوری مقالات به ازای هر مقاله 1 میلیون ریال  پس از پذیرش نهایی دریافت خواهد شد.  
 

ترتیب اخذ، نمایه شدن  و چاپ مقالات

1-مقاله توسط نویسنده در سامانه بارگزاری میگردد.

الف) مقاله بصورت بدون نام و در قالب فرمت مجله به همراه فرم یک صفحه ای تعهد(با امضاء نویسنده مسئول) و فرم یک صفحه مشخصات بصورت جدا از هم بارگزاری می گردد.

2-بررسی مقاله توسط کارشناس مجله-در صورتی که مجله طبق فرمت باشد-ارسال به سردبیر/اگر طبق فرمت نباشد بازگشت به نویسنده مسئول مقاله جهت تصحیح(مقاله دو بار بازگرانی می گردد و برای بار سوم از چرخه داروی خارج می شود).

3-بررسی مقاله توسط سردبیر در صورت مورد قبول بودن و داشتن وزن علمی قابل به داوران-2داور- ارسال می گردد(در این مرحله نویسنده مبلغ 50 هزار تومان بابت داوری ارسال نموده، پس از تائید پرداخت، مقاله به داوران ارسال می گردد)، و در صورت غیر قابل قبول بودن مقاله توسط سردبیر از چرخه داوری حذف می گردد.

4-داوران در فرصت مشخص شده باید نتیجه داوری را به دبیر تخصصی اعلام نمایند.

الف) هر دو داور پذیرش دهند، مقاله قابل چاپ،(پرداخت هزینه 100هزار تومانی بابت چاپ به صورت الکترونیکی ).

ب) یک داور پذیرش و یک داورعدم پذیرش، مقاله به داورسوم ارسال می گردد.

ج)هر دو داور مقاله را عدم پذیرش دهند، مقاله از چرخه خارج می گردد.

5-در صورت مورد پذیرش واقع شدن مقاله، ابتدا برای پرداخت هزینه به نویسنده مسئول، ارسال می گردد، و پس از تائید پرداخت، مقاله برای انتشار در فرایند قرار میگیرد.

شماره جاری: دوره 3، شماره 10، شهریور 1401، صفحه 1-67 

بررسی فرآیند تجزیه و تحلیل شغل

صفحه 13-26

CSUM-2302-1074

مازیار نادری؛ مریم رمضانی؛ حسام یوسفی؛ محمد دنیاعلی علی آبادی