گواهی عدم تشابه

تبصره ۱-برای دریافت گواهی تشابه از طریق موسساتی که این مهم را انجام می دهند اقدام کنید( مانند: ایرانداکت و سامانه مشابهت‌یاب شمیم)
تبصره ۲- گواهی تشابه باید شامل محتوای کامل مقاله حتی چکیده انگلیسی باشد.