کلیدواژه‌ها = راهبرد
شهرهای کوچک و نقش آن‌ها در تعادل بخشی ناحیه‌ای

دوره 2، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 53-63

CSUM-2201-1047(R1)

حسین عسگری آزاد


برنامه ریزی راهبردی شهری پایدار با محوریت اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی شهر قزوین)

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 1-20

CSUM-2007-1015(R1)

مهران سعیدی اقدم؛ احمد صادقی؛ علیرضا بحیرایی؛ محسن اسفندیاری؛ مسعود حاج نصراله ئی